CÁCH ĐỌC CÔNG TƠ ĐIỆN 1 PHA

CÁCH ĐỌC CÔNG TƠ ĐIỆN 1 PHA

1. Ý nghĩa các thông số
- 220V: Điện áp định mức của công tơ
- 10(40)A: Dòng điện định mức của công tơ là 10A. Có thể sử dụng quá tải đến 40A mà vẫn đảm bảo độ chính xác. Nếu sử dụng quá 40A thì công tơ chạy không đảm bảo chính xác và có thể hỏng. Các dòng điện 5(20)A, 20(80)A, 40(120)A cũng tương tự
- 450 vòng/kWh: Đĩa công tơ quay 450 vòng thì được 1 kWh. 900 vòng/kWh, 225 vòng/kWh cũng tương tự
- Cấp 2: Cấp chính xác của công tơ. Sai số 2% toàn dải đo. Tương tự cho cấp 1, cấp 0.5. (Cấp càng nhỏ càng chính xác)
- 50Hz: Tần số lưới điện

2. Cách đọc chỉ số công tơ 1 pha


Công tơ 1 pha có 6 chữ số. 5 chữ số màu đen và 1 chữ số cuối cùng màu đỏ. Chữ số màu đỏ có giá trị 1/10kWh. Còn các chữ số màu đen ghép lại có giá trị từ 00000 -> 99999kWh. Giả sử dãy số là 234567 thì giá trị cần đọc là 23456.7kWh. Thông thường ta chỉ đọc là 23456kWh, bỏ qua phần thập phân.

Có thể nói, công tơ điện là một thiết bị điện vô cùng quen thuộc và cần thiết trong cuộc sống của mỗi gia đình. Vì vậy, mỗi người hãy nên trang bị cho bản thân mình những kiến thức cơ bản về thiết bị này cụ thể là cách đọc công tơ điện để có thể tránh được tình trạng đọc sai số điện hay rò điện mà không biết, gây lãng phí điện và tiền bạc.