TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

 

1. Thông số kĩ thuật

2. Tính năng

3. Ứng dụng

Nông nghiệp:

Cho điều khiển động cơ đầm tôm, tưới tiêu, chiếu sáng trong nông nghiệp.

Điều khiển đèn phục vụ xông thanh long.

 Nhà trạm:

- Điều khiển luân phiên tải điều hòa làm mát trạm BTS.

- Giám sát tải tiêu thụ của trạm.